stodola u hruskuliakovMiesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: prvá polovica 19. storočia

Stodola je zrubový objekt, rozdelený na holohumnicu, záčin a plevník. Steny sú z guľatiny, nerovný terén je vyrovnaný uhlovými kamennými podperami, ktoré vytvárajú pod záčinom voľný priestor na uskladnenie poľnohospodárskeho náradia. Podlaha v holohumnici je z foršní uložených na doraz, v záčine z guľatiny uloženej na postrholcoch a v plevníku z tenkej žrďoviny. Holohumnica je priechodná vrátami na protiľahlých stranách kvôli doprave obilia a sena až na miesto uloženia.