objektDvor Romanovia predstavuje hromadný typ osídlenia z Harvelky, dokumentujúci stavebnú a hospodársku integritu dvora.

Tvorí ho obytný dvojdom z osady Romanovia, dva ovčiny a obytný dom z osady Poľana.