obytny dom osada polanaMiesto pôvodu: zaniknutá obec Harvelka
Datovanie: neznáme

Objekt je dvojdom, ktorý je stredom priechodný. Stavba je zrubová, osadená na podmurovke, prikrytá sedlovou strechou so šindľom. Štít strechy je zdobený zvisle uloženými latami, v hornej tretine štítu je slepá arkáda, nad ňou sa nachádza z latiek vytvorený motív hviezdice. Štít je ukončený ostrejším zo štyroch radov šindľa.