vyhna u ponistaMiesto pôvodu: zaniknutá obec Riečnica
Datovanie: koniec 19. storočia

Vyhňa je postavená na kamennej podmurovke a predstavuje jednopriestorový objekt s pôvodnými dverami a širokými zárubňami. Sedlovú strechu tvorí jednoduchý krov s krokvami z guľatiny. Vo vnútri je otvorená pec, ktorá má nad ohňom rozšírený lapač dymu vyúsťujúci nad strechu. Súčasťou zariadenia sú kováčske mechy, ktorými sa dúchal vzduch potrebný na zvýšenie teploty v ohnisku. Pri ňom stojí veľká nákova, ktorá slúžila na kutie rôznych železných produktov.