OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú!

Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy .

Historická lesná úvraťová železnica bude od 13. 8. 2023 do odvolania, z technických príčin, premávať  zo Stanice Skanzen do časti prvej úvrate a späť.  Ďakujeme za pochopenie!

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

Urban Blues CD Cover

K jedinečnosti ľudovej kultúry patrí nesporne i odev, ktorého neodmysliteľnou súčasťou je pôsobivá výšivka. Jej nadčasovosť podčiarkuje aj to, že sa stále teší veľkej obľube. Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke v Multifunkčnom objekte výstavu Ihlou maľované.

1. 5. 2022- 31.10.2022


Výstava predstavuje zabudnutú krásu výšiviek naprieč rôznymi oblasťami Kysúc. Najväčší priestor výstavy je venovaný tradičnej ľudovej výšivke z Bystrickej doliny, ktorá je na rozhraní regiónu Oravy a Terchovej, čo ovplyvnilo aj ornamentálny motív a kompozície. Ich farebné rozhranie sa pohybovalo v zelených, modrých, žltých a predovšetkým v ružových farbách“, vysvetľuje Helena Kotvasová, riaditeľka Kysuckého múzea a kurátorka zbierkového fondu Odevy. Výstava je zároveň vzdaním vďaky tým ženám, ktoré tieto výšivky vyrobili a, vďaka ktorým verejnosť obdivuje a ešte dlho bude obdivovať túto nevšednú krásu. Na výstave si môžete pozrieť rôzne zápony, rukávce, lajblíky, čepce, šatky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ľudového odevu. Zaujímavosťou výstavy je určite aj bytový textil, pri ktorom je často využívaný geometrický a zoomorfný motív vtákov, holubov, kohútov. V menšej miere je prezentovaný tradičný detský odev a detský odev šitý v druhej polovici 20. storočia. Súčasťou výstavy sú banery, ktoré ponúknu zaujímavé informácie o histórii, ale aj druhoch výšiviek. Dozviete sa aj o spôsobe ich čistenia o ošetrení a spoznáte, aj rôzne druhy výšiviek. Zaujímavé sú aj informácie o technike, kompozícii a farebnosti. Okrem toho na výstave môžete vidieť vzorkovníky výšiviek, ktoré sú tiež súčasťou zbierkového fondu múzea. Každý exemplár na výstave je príbehom tvorcu výšivky a jeho rodiny, podáva svedectvo o osobných aj historických udalostiach. Výstava je súborom zručnosti a dôvtipnosti jej tvorcov a zároveň poskytuje čas a priestor na úvahy o nás samých a kvalite nášho života.


Výstavu môžete navštíviť každý deň počas letnej sezóny od 1.mája do 31. októbra 2022.

 ihlou malovaném