OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú!

Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy .

Historická lesná úvraťová železnica bude od 13. 8. 2023 do odvolania, z technických príčin, premávať  zo Stanice Skanzen do časti prvej úvrate a späť.  Ďakujeme za pochopenie!

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

 

 

Bez názvu 2

Termín:                  

9. Júl 2022 (sobota) o 10.00 hod.

Miesto: Múzeum kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka
Organizátori: Kysucké múzeum, Obec Nová Bystrica
Charakter trate: Lesná cesta s členitým terénom.
Trať:

Hlavný beh: od stanice Skanzen po lesnej asfaltovej ceste až na sedlo Demänová, obrátka pri stanici Beskyd a späť. Dĺžka 8,60 km. Prevýšenie od štartu po obrátku je 230m.

Časový limit hlavného behu je jedna hodina a 30 minút.

Detský beh (2007- 2010) a juniorský beh (2003-2006): od stanice Skanzen po lesnej asfaltovej ceste, po 1 km obrátka. Dĺžka 2 km.

Detský beh 2011 a mladší: od stanice Skanzen po lesnej asfaltovej ceste, po 200 metroch obrátka. Dĺžka 400 m.

 

Program:              
08:00

 Prezentácia

  09:45 Otvorenie pretekov
  10:00 Štart hlavný beh – dospelí
  10:05

Štart detský beh (2011 a mladší)

  10:20 Štart detský beh (2007-2010)
  10:40 Štart Juniorský beh (2003-2006)
  12:00

Vyhodnotenie + tombola

 

Kategórie:            
Muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov 1. až 3. miesto
  Muži nad 60 rokov 1. až 3. miesto
  Ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov 1. až 3. miesto
     
  Detské behy:  
  Juniorský beh (2003-2006), dievčatá, chlapci 1. až 3. miesto
  Detský beh (2007- 2010), dievčatá, chlapci 1. až 3. miesto
  Detský beh 2011 a mladší, dievčatá, chlapci      1. až 3. miesto

 

Ceny:                   
Celkový víťaz a víťazka 

-   Maľovaný pamätný šindeľ od riaditeľky Kysuckého múzea

   

-   pohár od starostu Obce Nová Bystrica

   

-   ďalšie finančné + vecné ceny

  Druhé a tretie miesto dospelí -   pohár od starostu Obce Nová Bystrica
   

-   ďalšie finančné + vecné ceny

  Detské ceny

-   vecné ceny + sladký balíček

       

 

                            

Každý pretekár v cieli získa účastnícku medailu.

Štartovné:             Dospelí 10,-€ online, 13,- € na mieste
  Deti       3,5 €
  Žiaci a študenti do 26 r. 3,5 €
  Dôchodcovia nad 60 r.  3,5 €
  ZŤP        3,5 €
       Sprievod ZŤP-S

zadarmo

 

                                 

Každý pretekár uhradením štartovného získa štartovací balíček a zároveň možnosť prehliadky areálu a expozícii Múzea kysuckej dediny a obed s občerstvením - pivo a kofola pre deti.

 

Prihlasovanie:                   
Online prihlasovanie bude ukončené 07.07.2022 o 23,59, alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu – 200 bežcov. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov. Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením.
   

 

Prihlášky a        

prezentácia:                  
Registrácia priamo pri prezentácii pred pretekmi od  8.00 – 9.30 hod.
   

Úhrada

štartovného:
Štartovné môžete uhradiť viacerými spôsobmi. Všetky vám budú ponúknuté po vyplnení online prihlášky. Odporúčame zvoliť úhradu platobnou kartou. Je rýchla, bezpečná, výhodná pri platbe zo zahraničia a Vaše meno sa objaví v zozname prihlásených okamžite. Ak nevyužijete možnosť platby kartou, príde Vám email s inštrukciami k ostatným druhom platieb (ak email nenájdete, skontrolujte priečinok SPAM/REKLAMA). Neuhrádzajte prosím štartovné poštovou poukážkou.
   
Doprava:

Individuálna

   
Šatne, sprchy:

Nebudú zabezpečené

   

Čipy a meranie

časov:                 
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.
   
Štartové číslo:

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu a zmeny v prihláške:

Zaplatené štartovné sa nevracia. Štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. Presúvať štartovné na ďalší rok nie je možné.
V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, alebo urobiť drobnú zmenu v prihláške, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný.

   
Informácie:

Mgr. Martina Krkošková, tel.: 0905 617 683

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Jana Slivková, 0911 698 215

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mgr. Miroslava Jančulová

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   
Upozornenie: Každý pretekár sa zúčastňuje preteku na vlastnú zodpovednosť
   
Poistenie:

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch alebo cestou a pobytom v mieste ich konania. Všetci účastníci podujatia sú povinní mať pri sebe preukaz poistenca. 

   

Opatrenia

COVID-19:

V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

 

 

Mapa behu:

 Mapa satelit

Mapa normal

REGISTRÁCIA: https://www.vysledkovyservis.sk/vychylovska-osmicka-prihlaska
   
Štatút pretekov štatut_vychylovska_osmička.pdf