OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

kovacstvo kysuce 2

Práca s kovom, základným materiálom na výrobu nástrojov, sprevádza ľudstvo po tisícročia. Železo, ako najrozšírenejší kov od nepamäti spracovávali kováči. Tí si železo dokázali zadovážiť nákupom od hutníkov alebo si ho vyrábali sami z miestnej rudy.
Na nedeľu 12. júna 2022 Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre návštevníkov Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke prezentačné podujatie Kováčska nedeľa.

12.6.2022

Počas tejto nedele sa v skanzene návštevníci môžu na vlastné oči presvedčiť, že i dnes majú kováčski majstri šikovné ruky, že kováčska tradícia nevymrela, že žiara ohňa a plastickosť železa stále dokáže učarovať mnohým.
Ako uvádza historik Kysuckého múzea Mgr. Adam Buchta kováč býval skoro v každej väčšej osade. „Popri náradí to boli klince, zámky či kovania. Um a technickú zručnosť kováčov však najlepšie možno obdivovať práve pri nástrojoch. Kováči pôsobili skoro vždy zároveň aj ako podkúvači. Okrem koní často pomáhali radami aj pri chorobách dobytka. Aby majster kováč odlíšil svoje produkty od konkurencie, svoje výrobky označoval. Kto vedel písať, používal iniciály mena. Kto nie, vytvoril si vlastné značky. Takáto forma reklamy má v sebe istý prvok umenia. V minulosti bolo totiž to, čo dnes považujeme za umenie, vnímané, len ako remeslo. Sochári, maliari a iní umelecky tvoriví ľudia boli hodnotení, len ako remeselníci a ich umelecký vklad nemal v očiach ostatných takú hodnotu ako samotná remeselná zručnosť. Umelecká tvorba však predstavovala aj spôsob, ako stráviť voľný čas. Tak ľudia zdobili predmety rôznymi motívmi, na oblečenie vyšívali obrazce či fasády okrášľovali ornamentmi. Práve vďaka trvácnosti kovu sa nám uchovalo kováčske umenie zosobnené v nástrojoch a ornamentoch do dnešných dní."

kovacstvo kysuce 1
Na návštevníkov čakajú ukážky práce umeleckých kováčov a ďalších remeselníkov zo Slovenska, ale aj z Poľska, tradičné jedlá z Kuchyne starých materí, ktoré priamo v objektoch budú pripravovať členky ŽSS Dolinka z Novej Bystrice. Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kováčske remeslo sme pripravili v Multifunkčnom objekte na prvom poschodí odbornú prednášku zameranú na históriu kováčstva. V popoludňajších hodinách program obohatí svojím účinkovaním ľudová hudba Kysucká muzička.

Program:

10.00- 15.00 hod.  Prezentácia kováčskych majstrov 
  Kuchyňa starých materí
  Kuchyňa starých materí
13.15 hod. Odborná prednáška o kováčstve 
13.30- 15.00 hod.  Folklórne vystúpenie


Tešíme sa na Vás!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

Kováčska nedeľa plagát