OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

minca chk kysuce
Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Mincovňou Kremnica, š.p, pozývajú 22. júna 2022 o 13.00 hod. širokú verejnosť do Múzea kysuckej dediny na prvý deň predaja zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur Chránená krajinná oblasť Kysuce.

22.6.2022

 

Národná banka Slovenska vyhlásila v apríli 2021 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou Chránená krajinná oblasť Kysuce. Do súťaže bolo predložených 6 výtvarných návrhov od šiestich autorov. Prvú cenu a realizáciu výtvarného návrhu získal Karol Ličko.
Na averze autor rieši charakteristické príklady fauny a flóry vyskytujúce sa v CHKO Kysuce. Do hornej časti mincového poľa umiestňuje dominantne vydru riečnu. Pod ňou vľavo je kvetenstvo rosičky okrúhlolistej, ktorá sa vyskytuje na kysuckých rašeliniskách. V pravej dolnej časti vypĺňa priestor mlok hrebenatý. Medzi vydrou a mlokom je naznačený čistý vodný tok Kysúc. Na reverze zachytil autor návrhu ľudovú architektúru – zrubové stavby s charakteristickou šindľovou krytinou. V medzere medzi ľudovými stavbami sú na prvej z nich opreté sane – krňačky. V hornej časti mincového poľa uzatvára celý výjav silueta kysuckých vŕškov a za nimi pohľad na vzdialenejší Rozsutec so Stohom.

Všetci ste srdečne vítaní!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

 

 

 

 

pozvanka KYSUCE epozvanka final page 0001