OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

11Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Slezskými zemskými dráhami o.p.s., pripravilo v rámci projektu „Koľajnice nás spájajú“ na Historickej lesnej úvraťovej železnici 28. augusta 2022 podujatie Deň železnice.

28.8.2022

Hlavný program Dňa železnice začne na Stanici Skanzen, kde slávnostne sprístupníme zrekonštruovaný osobný vozeň lesnej dráhy Oravského komposesorátu, ktorý bol vyrobený v roku 1916 fabrikou na stroje a vozne vo Vagónke Györ. Z dochovaných historických prameňov vieme, že vozeň bol zakúpený pre Oravskú lesnú železnicu a celý čas sa používal ako osobný vozeň na prepravu lesných robotníkov. Ku koncu prevádzky bol prevezený na Stanicu Tanečník a v roku 1974 sa dostal na Kysucko - oravskú lesnú železnicu, ktorú spravovalo Kysucké múzeum.  Uvedený osobný vozeň č. 3 je jedným z mála vozňov pre osobnú prepravu, ktorý sa v danom regióne dodnes zachoval. Jeho zrekonštruovaním sa tak rozšíri súčasná zbierka vozidiel HLÚŽ. Okrem slávnostného sprístupnenia vozňa bude pre návštevníkov pripravený sprievodný program, počas ktorého budú prebiehať ukážky pribíjania železničných klincov, kreslenie vláčikov, premietanie filmov o HLÚŽ a folklórne vystúpenie.

Počas nedeľného podujatia budú v prevádzke dieselové lokomotívy.

Program:

9.15- 17.00 hod.   Jazdy na Historickej lesnej úvraťovej železnici
   Premietanie filmu o Historickej lesnej úvraťovej železnici
   Fotenie s výpravcovskou čiapkou a výpravkou na drezine „Motorko“
   Ukážky pribíjania železničných klincov
   Tvorivé dielne: kreslenie vláčikov v Detskom kútiku
10.00- 10.30 hod.  Prehliadka železničného depa HLÚŽ
13.00- 13.30 hod.  Slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaného osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu
   Folklórne vystúpenie FS Valašský vojvoda z Kozlovic na stanici Skanzen
 14.00- 15.00 hod.  Folklórne vystúpenie FS Valašský vojvoda z Kozlovic na pódiu pri Krčme z Korne
16.00 hod. Hrajúca a spievajúca železnica
 

 

Projekt „Koľajnice nás spájajú“ je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fond malých projektov.
Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum