OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

1

Poľovnícke tradície sú bohatým prameňom ľudskej kultúry, ktorých dodržiavaním prejavujeme úctu, lásku k zveri a k prírode.

04.09.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Poľovníckym združením Starý diel – Vychylovka a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, srdečne pozýva poľovnícku i nepoľovnícku verejnosť v nedeľu 4. septembra 2022 na podujatie Poľovnícka nedeľa.

V areáli Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke sme pre návštevníkov pripravili pestrý program. Od 10:00 do 16:00 hod. bude pripravená prezentácia poľovníctva, počas ktorej poľovníci odprezentujú poľovnícku kuchyňu. Návštevníkov, ktorí nedisponujú „právom poľovníctva", určite zaujmú trofeje a preparáty zvierat, predajné stánky s poľovníckou tematikou, umeleckými výrobkami a remeselníci. Svoju mušku si návštevníci budú môcť preveriť v streľbe zo vzduchovky, pripravené sú aj ukážky vábenia a zvukových prejavov zveri.
Nezabudli sme ani na detského návštevníka, pre ktorého sme pripravili workshop zameraný na lesnú pedagogiku. Deti sa môžu tešiť na rôzne hry, v ktorých si overia svoje poznatky o lese, presnosť a šikovnosť. K prezentácií poľovníctva neodmysliteľne patrí lovecká hudba, ktorú počas programu odprezentuje súbor Trubačov OMS Z Přerova.

10:00 - 16:00 hod.  Prezentácia poľovníkov 
  Poľovnícke špeciality
  Výstava poľovníckych trofejí
  Lesná pedagogika a workshop pre deti
  Aktivity so živými sovičkami
  Ukážky vábenia zvery poľovníckymi vábničkami
  Prezentácia remeselníkov
 13:00 hod.       Svätá omša
13.00 – 15.00 hod.     Ukážky loveckej hudby v podaní súboru Trubačov OMS Přerov

 

Všetkých  srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

polovnícka nedeľa