OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

2

Žatva, mlátenie obilia, tradičné odovzdanie dožinkového venca hospodárovi a poďakovanie za úrodu s bohatým oldomášom toto všetko bolo neoddeliteľnou súčasťou dožiniek.

11.09.2022

Pri tejto príležitosti Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo na nedeľu 11. septembra 2022 v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke podujatie Dožinky a dary zeme.

Počas dožinkovej nedele si návštevníci v Raganovom mlyne môžu pozrieť výstavu ovocia a zeleniny, ktorá sa tento rok urodila na Kysuciach. Prostredníctvom scénických pásiem priblížime zvyky a tradície súvisiace s dožinkami. V usadlosti Do Hruškuliaka sa vám predstavia dve folklórne skupiny FS Staškovanka zo Staškova , ktorá predvedie, ako sa v minulosti súkali povreslá a aj FS Vígľašanka z Olešnej s pámom Žitko žitečko. V stodole Do Poništa FS Kýčera z Ochodnice vymláti obilie a pri obytnom dome Do Rybov ŽFS Turzovanka zakvasí na dožinkový chlieb. Súčasťou programu bude dožinkový sprievod a svätá omša spojená s poďakovaním za úrodu.
Počas celého dňa budú skanzenom rozvoniavať jedlá našich starých mám, pripravované v objektoch priamo na dobových peciach.

09.00 – 16.30  hod.  Výstava ovocia a zeleniny 
10.00 – 15.00  hod.    Kuchyňa starých materí
12.00 – 12. 45 hod.   Scénické pásma v areáli MKD
  Stodola U Poništa – mlátenie obilia
  Usadlosť U Hruškuliaka Súkanie porvesiel
  Usadlosť U Hruškuliaka Žitko žitečko
 

Pri obytnom dome Do Rybov Kvasenie chleba

12. 55 hod. Krojovaný sprievod
13.00 hod. Svätá omša s poďakovaním za úrodu
14.00 hod. Folklórne vystúpenie na pódiu pri objekte Krčma z Korne

 

Všetkých  srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

30