OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

white modern wedding invitation

 

Prvý október bol v minulosti čas, keď podvečerné ticho na dedinách prerušoval spev mládencov, ktorí odchádzali na vojenčinu. Chlapci rukovali s trikolórou na hrudi, pod ktorou tĺklo srdce zvierané úzkosťou z neznámeho. Na železničných nástupištiach sa ozýval plač matiek a dievčat, ale aj spev sprevádzaný harmonikou.
Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na nedeľu 2. októbra 2022 podujatie Regrúti, ktoré pripomenie odchod mládencov na vojnu.

02.10.2022

Rukovačky, na ktoré po celé generácie všetci spomínali, bývali navonok veselé a bezstarostné. Ako uvádza historik kysuckého múzea PhDr. Marián Liščák PhD.: „Celá tzv. „regrutácia“ mala dve hlavné etapy. Prvou bola verbovačka – získavanie nových regrútov. Druhou bolo ich odvedenie do výberného miesta na lekársku prehliadku, poprípade dopravenie regrúta k príslušnému pluku. Prakticky všetci vojaci odvedení v panstvách na Kysuciach boli zaradení, na základe konskripčného systému z roku 1781, do plukov v Trenčíne, hlavne do 2. pešieho pluku a 8. husárskeho pluku.“
Okrem verbovačky sa podľa Liščáka v každej dedine robili popisy regrútov. „Túto úlohu chodil do dedín vykonávať niektorý zo stoličných úradníkov a zvyčajne mu asistoval vyššie postavený úradník panstva, napr. kasnár (mal na starosti obilné účty na panstve). Takto administratíva stolice a panstva získala obraz o množstve potencionálnych odvedencov a mohla tak stanoviť kvóty pre jednotlivé obce.“
Na Bystriciach ako uvádza historik „prebiehala verbovačka formou akejsi krčmovej hostiny. Cieľom bolo získať potrebný počet zverbovaných prostredníctvom alkoholu, jedla, muziky a sľubov, podľa ktorých ich takýto hojný život čakal aj pri vojsku. Zväčša prísažní alebo iní obecní sluhovia chodili po dedine a kopaniciach zháňať mládež na hostinu do miestnej krčmy, kde ich lákali na jedlo a alkohol zadarmo a nechýbala ani muzika. Napríklad v cholerovom roku 1831 hrali v marci regrútom v Novej Bystrici štyria muzikanti: Ján Kuric z Novej Bystrice, Štefan Paliarik, tretí muzikant bol z Harvelky a štvrtý Michal Krivý až z Terchovej. Získaním potrebného počtu regrútov pre cisárske vojsko práca obcí zďaleka nekončila. Novozískaných príslušníkov armády bolo potrebné bezpečne prepraviť na určené zberné miesto, ktorým býval často až ďaleký Trenčín.“
Ako vyzeral v minulosti na Kysuciach odchod mládencov na vojnu návštevníkom počas nedeľného programu priblížia členovia Folklórneho súboru Bystrica z Novej Bystrice.

Program:
12.50 hod. Verbovačky a asentírka pri Stanici Skanzen
13.00 hod. Hrajúca a spievajúca železnička s regrútmi
13.45 hod. Sprievod regrútov skanzenom
14.00 hod. Regrútska zábava na pódiu pri Krčme z Korne

Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová

Vás srdečne pozýva v nedeľu 27. februára 2022 na podujatie 4