OZNAM

Vážení návštevníci, parné lokomotívy počas letnej sezóny 2023 z prevádzkových dôvodov nepremávajú! Počas letnej sezóny budú premávať iba dieselové lokomotívy.

Bývalá Kysucko-oravská lesná železnica (KOLŽ) vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Podujatia v skanzene Vychylovka

1

Zabíjačka patrila v minulosti  k zimným tradíciám a v dedinskom prostredí bola považovaná za spoločenskú udalosť, na ktorej sa stretávala celá rodina. Dnes domácu zabíjačku poznajú mnohí ľudia len z rozprávania.

16.10.2022

Ako uvádza historik Kysuckého múzea  Mgr. Martin Turóci PhD. hlavným dôvodom bola „skutočnosť, že zabíjačka často ponúkala jedinú príležitosť, keď sa ľudia mohli najesť dostatočne mäsa, ktoré sa v minulosti objavovalo na stoloch našich predkov pomerne zriedkavo a zvyčajne iba v skromnom množstve. Okrem toho zabíjačka bola už tradične predzvesťou blížiacich sa sviatkov. Ošípané totiž zvyčajne zabíjali pred Vianocami a pred veľkonočnými sviatkami, aby mali domácnosti počas sviatočného obdobia  čerstvé mäso.

Chudobnejšie domácnosti si zabíjačku zväčša zabezpečovali vo vlastnej réžii, bohatší si volali skúsených mäsiarov, ktorí mali pre túto prácu patričnú kvalifikáciu, no najmä vybavenie. Okrem toho mali skúsenosti s prípravou tradičných zabíjačkových špecialít, ktoré mali v ich prevedení podstatne vyššiu kvalitu.  Porážku všetkých druhov hospodárskych zvierat museli v minulosti zvládnuť už mäsiarski učni, ktorí svoju zručnosť v tomto základnom úkone dokazovali obyčajne vykonaním učňovskej skúšky prebiehajúcej zväčša na obecnom bitúnku v Čadci. Tú učni museli tradične previesť porážku vybraných druhov dobytka a ich rozrábku. Po jej zložení získali výučný list a mohli sa zamestnať. Po odpracovaní určitého času a nadobudnutí ďalších odborných skúseností mohli taktiež požiadať o vykonanie tovarišských skúšok, kde museli preukázať najmä znalosť prípravy rozličných mäsiarskych špecialít.“

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej činnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Krčmou z Korne pripravilo pre návštevníkov Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke na 16. októbra 2022 podujatie  Zabíjačka na dedine.

Už od rána sa bude pripravovať tradičná zabíjačková kapustnica, voňavé jelítka, tlačenka, v ponuke nebudú chýbať oškvarky a výpečky či pečienka. Okrem zabíjačkových maškŕt vám deň spríjemní od 13. 45 hod. Ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice. 

Program:

10.00 – 15.30 hod.   Kuchyňa starých materí zabíjačkové špeciality

              13.00 hod.   Hrajúca a spievajúca železnica

13.45 – 15.30 hod.   Folklórne vystúpenie pri Krčme z Korne

                       

Všetci ste srdečne vítaní!

38