DSC01449Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na výstavu „Príroda Kysúc a život v nej“

Výstava je pripravená v spolupráci s Lesmi SR – Odštepný závod Čadca a Obvodnou poľovníckou komorou Čadca, SPZ Regionálnou organizáciou Kysúc. Určená je najmä deťom, žiakom, študentom, ale aj širokej verejnosti a ponúka jeden zo spôsobov, ako predstaviť a priblížiť les, ochranu prírody, lesnú zver a zabraňovanie poškodzovania lesov. Zároveň dokumentuje, akým spôsobom sa dá pričiniť k zveľadeniu a ochrane lesov a prírody. Návštevníci sa môžu započúvať do zvukov lesa a jeho živočíchov, naučia sa poznávať stromy podľa tvaru koruny, kôry, plodu, listu, štruktúry a farby dreva, ale tiež podľa zvuku. Výstava ponúka zábavné a pritom poučné hranie pri určovaní znakov na letorastoch a púčikoch, určovaní stromov, semien a plodov. Pre deti sú pripravené rôzne tabule poznania o vtákoch, hubách či lesnej zveri.

Výstava zároveň prezentuje preparáty šeliem, pernatej a raticovej zveri. Návštevníci si môžu pozrieť mapu poľovných revírov regiónu Kysúc, základnú výbavu poľovníka, ale aj historické fotografie.
Výstava je sprístupnená od 15. októbra 2020 do 31. októbra 2021 v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.