hlavka do krasy odeta foto vKysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom Hlávka do krásy odetá. Na výstavu nadväzujú i tvorivé dielne pre deti.

17.5.-31.10.2021

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň jeho hlavným partnerom. Výstava bude sprístupnená verejnosti od 17. mája do 31. októbra vo výstavných priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.

Kurátorka výstavy Mgr. Helena Kotvasová sa podujala predstaviť praktickú ale i estetickú stránku najrôznejších pokrývok hlavy z oblasti Kysúc, mnohorakosť využitia tradičných materiálov a výrobných techník. Zároveň budú na výstave prezentované aj ukážky dobových účesov, ktoré sú s tematikou veľmi úzko späté. V súvislosti s účesmi  sú zaujímavosťou tzv. „chomelky“, ktoré sa používali pri tvorbe ženského účesu. Ide o pomôcky z dreva alebo slamy lichobežníkového tvaru, potiahnuté tvrdším plátnom. Súčasťou výstavy bude i prezentácia spôsobu ich použitia.

Nosnou časťou výstavy je prierez rôznymi druhmi čepcov, šatiek, skosiek a podvik zo zbierkového fondu Kysuckého múzea. Dominancia ženských pokrývok hlavy je pochopiteľná, keďže „parádenie sa“ je doménou krajšej časti ľudstva. Okrem ženských pokrývok hlavy si návštevník bude môcť pozrieť i detské čepčeky, ktoré nosili deti od narodenia až do dovŕšenia 3. až 4. roku života. Kurátorka ozrejmuje, že: „tieto čepčeky sa šili z domáceho plátna, alebo kupovaných látok a boli zdobené stužkami. Prvý najozdobnejší  čepček dostalo dieťa pri krste od krstnej matky“.  Nezabudlo sa ani na mužov, aj keď u nich je pochopiteľne rôznorodosť pokrývok hlavy o niečo menšia.

Spestrením výstavy bude prezentácia ľudového svadobného odevu, ktorého doplnkom boli tradičné ozdoby hlavy používané pri svadobnom obrade na Kysuciach – svadobný veniec (parta) a klobúk s pierkom. Kvalitne spracovanú textovú časť výstavy dopĺňajú dobové fotografie, medzi ktorými nechýbajú ani fotograficky zdokumentované postupy viazania šatiek či tvorby účesov.

Atraktívnym doplnením výstavy budú tvorivé dielne obsahom nadväzujúce na tematiku výstavy. Žiaci, študenti, ale i rodiny s deťmi si pod vedením reštaurátorky, výtvarníčky a pedagogičky Kysuckého múzea Mgr. Martiny Krkoškovej budú môcť vyskúšať výrobu dievčenského venca. Počas činnosti sa oboznámia s tradičnými materiálmi a technikami, ktoré sa pri výrobe tohto druhu pokrývky hlavy využívali. Tvorivé dielne sa budú konať od 24. mája do 18. júna v každý pondelok a piatok. Bližšie informácie si môžu záujemcovia nájsť na internetovej stránke múzea.

Hlavka do krásy odetá plagát