plaagát výstava Očami MRš

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine pripravilo pri príležitosti 22. MFF Etnofilm Čadca výstavu Očami Milana Rastislava Štefánika.

08. 11. 2023 - 28. 2. 2023

Výstava prezentuje časť bohatej zbierky negatívov z pozostalosti Milana Rastislava Štefánika. Sú to zábery z krajín, ktoré M. R. Štefánik navštívil – Európy, Ameriky, Afriky, Strednej Ázie, Tichomoria. Takmer všetky cesty, ktoré podnikol až do začiatku prvej svetovej vojny, súviseli s jeho vedeckými ambíciami astronóma a podľa slov Mariána Pauera boli „ ...cestami za hviezdami“. Nebol by to však Štefánik, keby v sebe neobjavil aj vášeň pre fotografovanie, vďaka ktorej ho dnes vnímame i ako fotografa. Návštevníci tak budú mať príležitosť prostredníctvom fotografií pochopiť jeho vnímania sveta. Najväčšiu časť zbierky tvoria krajinné pohľady, zábery z miest či už rušných alebo odľahlých, zaujímal ho bežný život ľudí z rôznych spoločenských vrstiev, fotografoval historické pamiatky a ojedinele i portréty ľudí.

20221103 075751
Štefánikovu „cestu za hviezdami“ ukončila prvá svetová vojna. Štefánik sa ďalej angažoval predovšetkým ako politik, diplomat a vojak a významne sa spolupodieľal na formovaní vznikajúcej Československej republiky.
Fotografickú výstavu dopĺňa výber niekoľkých predmetov, ktoré si Štefánik privážal z ciest, ako exotické pamiatky a postupne nimi vyzdoboval interiér svojho parížskeho bytu.


Návštevníci si budú môcť výstavu pozrieť od 8. novembra 2022 do 28. februára 2023.


Všetkých srdečne pozývame!

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum