received 2838859859746103V roku 2021 uplynulo presne 150. rokov od momentu, kedy sa začala prevádzka prvej železničnej trate na tomto území, ktorou bola známa Košicko-bohumínska magistrála. Pri tejto príležitosti sa Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, rozhodlo v spolupráci s Považským múzeom tento kľúčový impulz pripomenúť výstavou 150. rokov Košicko-bohumínskej železnice.

27.3-29.8.2022


Ako uvádza historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD. : „Výstavba začala 15. októbra 1867 zahájením stavebných prác na prvom úseku Bohumín – Tešín v dĺžke 31 km. Práce na tomto i ďalších úsekoch prebiehali v mimoriadne rýchlom tempe, pri ktorom staviteľ sledoval predovšetkým dodržanie konečného termínu odovzdania. Preto dopravu medzi obidvomi mestami spustili už o necelých 15 mesiacov ‒ 1. februára 1869. Dňa 8. mája 1868 začala na rakúskej strane výstavba druhého úseku medzi Tešínom a zemskou hranicou pri Mostoch u Jablunkova. O niekoľko mesiacov neskôr 15. decembra 1869 spustili výstavbu v úseku Žilina – Poprad. O tri dni neskôr 18. decembra 1869 robotníci začali budovať i kysucký úsek trate medzi Žilinou a zemskou hranicou pri Svrčinovci, ktorý napokon dokončili a uviedli do prevádzky 8. januára 1871. Od tohto dátumu zároveň začala železničná doprava po 70 km dlhom úseku medzi mestami Žilina a Bohumín, z ktorého takmer polovica prechádzala Kysucami. Železnica tadiaľto viedla obcami Svrčinovec, Čadca, Oščadnica, Krásno, Dunajov, Kysucké Nové Mesto, Rudina, Brodno a Budatín.“


Výstava umožní návštevníkom nahliadnuť do histórie budovania trate prostredníctvom historických fotografií, reprodukcií, ktoré dokumentujú výstavbu železnice a jej ďalší rozvoj. Okrem toho sa môžu tešiť na model výpravnej budovy s vnútorným vybavením v mierke 1:24, ktorú špeciálne pre túto príležitosť vyrobil autor výstavy, historik dopravy Považského múzea Mgr. Peter Šimko PhD.


„Ďalšie exponáty, ktoré dopĺňajú výstavu, sú väčšinou písomného charakteru. Sú to však autentické dokumenty vydané priamo Košicko-bohumínskou železnicou alebo s ňou úzko súvisia svojím označením či pôvodom. Žiaľ, veľa predmetov, ktoré by pochádzali priamo z podniku Košicko-bohumínskej železnice, sa na Slovensku nezachovalo. Je to, asi preto, že od roku 1918 už prevádzku na Košicko-bohumínskej železnici zabezpečovali Československé štátne železnice a úradný zánik podniku je datovaný do roku 1941. Čo však ešte stojí, sú niektoré výpravné budovy, strážne domy, hoci mnohokrát schátrané alebo prestavané pre potreby súčasnosti. Sú však mementom, spomienkou na staré časy Košicko-bohumínskej železnice,“ doplnil Šimko.


Uvedenú výstavu vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou môžete navštíviť od 27. marca do 29. augusta 2022.
Tešíme sa na Vás!

 

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

pozýva na výstavu