IMG 20210903 115135Kysucký výtvarník Stanislav Lúhový patrí k najaktívnejším členom Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc. V jeho tvorbe dominujú ruže, krajiny, akty, zátišia kvetov a ovocia, ktoré sú charakteristické aj pre prichádzajúcu jeseň. Preto Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej činnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo od 8. 9. do 30. 11. 2021 v Kaštieli Radoľa autorskú výstavu Stanislav Lúhový – výber z tvorby.

08.09 - 30.11.2021


Zvláštnosťou vystavovaných výtvarných diel je, najmä technika alla prima a technika impasto. Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti umelci usilujú o čisté a hladké ťahy štetcom, pán Luhový uprednostňuje olejomaľbu, pri ktorej používa predovšetkým svoje prsty, prípadne pracuje priamo farbou z tuby a štetcom dielo iba dotvára. Práve vďaka tomu jeho umelecké diela ponúkajú pri pohľade z boku rôzne reliéfy a tento trojrozmerný pohľad tak oživuje maľbu. V súčasnosti inklinuje k moderne a tvorí, teda maľuje spôsobom alla prima, je to maľovanie mokrým do mokrého. Táto technika mu umožňuje vytvoriť obraz behom jedného dňa, za jedno sedenie či už v ateliéri alebo v plenéri.
Preto pri návšteve tejto fauvisticko– expresionistickej výstavy môžu návštevníci obdivovať hĺbku, dôraz, textúru, stopy po štetcoch a paletách sústrediacich sa do krásnych zátiší a krajiniek.

V súčasnosti sa, vzhľadom na vývoj pandémie, môžu meniť pravidlá pre pobyt viacerých osôb v interiéroch a exteriéroch, preto prosíme návštevníkov, aby sledovali jednak nariadenia príslušných autorít, ako aj našu webstránku. Spomínané podujatie a aktivity môžu byť obmedzené alebo zrušené podľa vývoja pandémie.


Veríme, že pôvab a žánrová pestrosť výtvarných prác Stanislava Luhového obohatí nielen krásny interiér radoľského kaštieľa, ale aj všetkých obdivovateľov výtvarného umenia.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum

 

luhovy