žENY V ZJAZDOVOM LYžOVANI

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým múzeom pripravili výstavu Ženy v zjazdovom lyžovaní, ktorá návštevníkov prevedie počiatkami tohto športu a predstaví jeho najúspešnejšie predstaviteľky.

23.10. 2022- 04.02.2023

20221021 114513

Lyžiarsky šport sa na našom území začal šíriť v 2. polovici 19. storočia. Zo začiatku išlo skôr o zábavu a radosť z pohybu na čerstvom vzduchu. Koncom 19. storočia sa stalo lyžovanie fenoménom turistiky a cestovného ruchu. Súťažné prvky pretekového lyžovania prenikli u nás do jeho turistickej podoby začiatkom 20. storočia. Lyžiari začali porovnávať svoje schopnosti, zakladali sa lyžiarske spolky a školy, najmä v oblasti Vysokých Tatier, Kremnice, Kežmarku a okolia, Košíc i Bratislavy.

20221021 114341

Módnymi sa stávali lyžiarske kurzy, o čoraz populárnejší zimný šport sa začala zaujímať aj široká verejnosť. Výsledkom bolo organizovanie rôznych lyžiarskych pretekov, ktorých súčasťou boli, prirodzene, aj ženy. Jednou z prvých lyžiarok na Slovensku, ktorá sa venovala pretekovému lyžovaniu, bola Anikó Eleödová, zo známej lyžiarskej rodiny Daňovcov pochádzala Mária Daňová – Sobotová. Lyžovaniu sa aktívne venovala aj známa autorka literatúry pre mládež, poetka a prekladateľka Maša Haľamová. Súčasťou lyžovania sú však okrem pretekárok aj rozhodkyne, funkcionárky, učiteľky lyžovania, ale napríklad aj chatárky. K rozvoju ženského pretekového lyžovania prišlo v 50. a 60. rokoch 20. storočia. Jednou z prvých reprezentantiek Československa bola Oľga Bruková, neskôr Žampová (stará mama bratov Žampovcov).  Sedemdesiate roky 20. storočia priniesli slovenskému ženskému lyžovaniu dovtedy najväčšie úspechy na medzinárodnej scéne. Silnú generáciu lyžiarok predstavovali Anna Droppová, sestry Kuzmanové, Jana Šoltýsová a ďalšie. Po úspešných 70. rokoch sa aj nová generácia lyžiarok zo Slovenska dokázala presadiť na medzinárodnej scéne. Medzi najlepšie patrili sestry Medzihradské a Ľudmila Milanová. Veľké úspechy dosiahla bezpochyby Veronika Velez - Zuzulová. Aj jej nástupkyňa Petra Vlhová prináša slovenským športovým fanúšikom množstvo radosti.

20221021 114531

Návštevníci na výstave uvidia tiež víťazné plakety M. Daňovej – Sobotovej, medaily a zjazdové lyže Lucie Medzihradskej, účastnícke karty zo Zimných olympijských hier, rôzne druhy lyží, lyžiarok, oficiálne oblečenie československých zjazdárov na ZOH 1992 v Albertville, ale aj lyžiarky Petry Vlhovej. Pán  Štefan Tereš, bývalý tréner detských lyžiarov Lyžiarskeho klubu ZVL Kysucké Nové Mesto, zapožičal na výstavu pásové lyže, používané na letný tréning na Veľkom Ostrom na konci 80. rokov, plyšového medveďa ako 1. cenu lyžiarskych pretekov o Goralský klobúčik a iné.

Všetkých srdečne pozývame!

V. Karácsony – A. Paráčová

20221021 114541