plagát Andrej Majer

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva do Kaštieľa Radoľa na výstavu Andrej Majer – básnik rodných Kysúc.

06. 11. 2022 - 29. 01. 2023

Andrej Majer bol predovšetkým rímskokatolícky kňaz obdarený básnickým talentom. Za básnicky najtvorivejšie obdobie je všeobecne považovaný pobyt vo farnosti Dlhé Pole, kde pôsobil ako kaplán. Odtiaľ je odvodené aj Andrejovo najpreferovanejšie umelecké meno Dlhomír Poľský. Vrcholom básnickej tvorby Andreja Majera bolo vydanie dvoch zväzkov Vybraných spisov básnických Dlhomíra Poľského (Spolok sv. Vojtecha, 1925, 1926).

20221103 133603

Na výstave Andrej Majer – básnik rodných Kysúc sú prezentované unikátne dokumenty, doplnené o drobné dobové náboženské predmety zo zbierkových fondov Kysuckého múzea. Medzi najvzácnejšie dokumenty patria rukopisy básní písané v maďarskom jazyku. Tieto básnik tvoril počas svojho štúdia teológie a filológie v Budapešti. Svedectvo o Majerových študentských rokoch vydávajú úradne overené vysvedčenia z gymnázií v Žiline a Nitre. Vynikajúce študijné výsledky dosahoval i počas štúdia na kňazskom seminári v Nitre, o čom návštevníka výstavy presvedčia semestrálne výpisy. Zaujme taktiež dokument s názvom „Služobná tabuľka“, kde mladý kňaz písomne potvrdil miesta a presné dátumy svojho pôsobenia. Krásne graficky spracovaný je domovský list, ktorým úrady potvrdzujú kňazovu „príslušnosť“ k obci Horný Vadičov. Nemenej zaujímavá je žiadosť, ktorú Majerovi poslal Spolok sv. Vojtecha v Trnave. Na kňaza sa v žiadosti predstavitelia spolku obracajú s prosbou, aby na pomník Jána Hollého v Maduniciach vymyslel dva až štyri vhodné klasické verše.

20221103 094511

Vznešenosť básnikovho intelektu dokresľuje zbierka kníh z jeho osobnej pozostalosti. Niektoré knihy sú poznačené rukopisnou vlastníckou značkou – podpisovým exlibrisom. O tom, že aj kňaz si v svojom náročnom povolaní našiel čas na šálku kávy, svedčí vystavená kávová súprava z luxusného porcelánu. Ku vystaveným klenotom z Majerovej pozostalosti patrí fotoalbum viazaný v koži, zdobený slepotlačou a kovovými prvkami ako i modlitebná knižka, ktorú venoval svojej sestre Márii. Za zapožičané predmety zo súkromnej pozostalosti A. Majera vyslovujeme úprimnú vďaku pani Želmíre Tomáškovej.

20221103 094502

Návštevníci si môžu výstavu pozrieť od 06. novembra 2022 do 29. januára 2023.

Všetkých srdečne pozývame!

PhDr. Daniel Husárik

Kysucké múzeum