DOLNÉ KYSUCE NA HISTORICKÝCHPOHĽADNICIACH

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v priestoroch Kaštieľa Radoľa unikátnu výstavu vzácnych, viac ako storočných pohľadníc.

5. 2. - 14. 5. 2023Výstava Dolné Kysuce na historických pohľadniciach  návštevníkom ponúka zaujímavé historické zábery vybraných dolnokysuckých sídel na pohľadniciach vydaných v období Rakúsko-Uhorska, prvej Československej republiky i v povojnových rokoch.

325134683 752116402970957 8804427082078123423 n

Podľa historika Kysuckého múzea Mgr. Martina Turóciho PhD. „Prvé pohľadnice sa na Kysuciach objavili koncom 19. storočia vďaka rozvoju fotografie (z ktorej boli zväčša vyhotovované), pošty a dopravy. Produkcia a zasielanie pohľadníc ďalej napredo­vali najmä v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. Pohľadnice z dolných Kysúc najčastejšie zachytávajú Kysucké Nové Mesto. Rozličné vyobrazenia centra dolnej časti regiónu tvo­ria dokonca väčšinu zachovaných záberov. Pri pohľadniciach totiž zväčša platila zásada, že čím významnejšie sídlo, tým bolo k nemu vydaných viacej pohľadníc.  K často znázorňovaným objektom dolných Kysúc patrí taktiež i Budatínsky hrad. Ostatné sídla sú na pohľadnicami zachytené v pod­statne menšej miere. Niektoré dokonca iba výnimočne. Pohľadnice s kysuckou tematikou produkovali vyše dve desiatky vydavateľov pôsobiacich na Kysuciach i v iných regiónoch. Za všetkých môžeme spomenúť napríklad mená Jozef Szüsz, Ondrej Veselý a sestry Chutkové z Kysuckého Nového Mesta. V Čadci pohľadnice vydávali Emil Taub, Jozef Nacker a Artur Steiner a tak­tiež známy fotograf Arnošt Hrazdil.“

IMG 0002 2 kópia

 

Základ výstavy tvoria pohľadnice pochádzajúce zo súkromnej zbierky Mária Janíka a zbierok Kysuckého múzea.

Návštevníci si môžu výstavu Dolné Kysuce na historických pohľadniciach vo výstavných priestoroch kaštieľa pozrieť do 14. 5. 2023.

Všetci sú srdečne vítaní!

 

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum