posledná večera

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva na výstavu akademického maliara Stana Lajdu inštalovanú v priestoroch renesančného Kaštieľa v Radoli od 12. februára 2023 do 28. mája 2023. Výstava predstavuje súbor detailov autorovej rekonštrukcie svetoznámeho diela Posledná Večera v mierke 1:1, ktoré vytvoril renesančný génius Leonardo da Vinci.

12.2.- 28. 5. 2023

20230207 140038

 Stano Lajda, rodák zo Žiliny, oprávnene známy aj pod menom „Slovenský Leonardo“ je i vášnivým zberateľom kópií Leonardovej Poslednej večere. Tento, podľa jeho názoru „najkopírovanejší umelecký artefakt“ zbiera vyše 50 rokov. Na výstave prezentuje časť svojej rozsiahlej zbierky, ktorá má len v elektronickej podobe okolo 5000 rozličných spracovaní Leonardovho námetu. Ide o rôzne fotografie, puzzle, kalendáre, kovové odliatky, kamenné a živicové miniatúry, drevené plastiky, drobné tlače ako karty, poštové známky, ďalej úžitkové predmety ako zápisníky, perá, ceruzy, stolové i nástenné hodiny. Nechýba odborná literatúra z rôznych kútov sveta. Stano Lajda počas rekonštrukcie Poslednej večere (2008 – 2019) preštudoval množstvo umeleckého a historického materiálu. Vlastný rozbor diela zužitkoval pri písaní knihy. Prvá monografia o živote a diele majstra z Vinci od slovenského autora má viac ako 500 strán. Autor za knihu získal medzinárodné ocenenie Hlavnú cenu Egona Erwina Kischa za faktografickú literatúru. Okrem rôznych ocenení autora, možno na výstave vidieť aj súbor unikátnych fotografií zachytávajúcich moment odovzdávania kópie Lajdovej rekonštrukcie poslednej večere pápežovi Františkovi. Stano Lajda ako vyštudovaný reštaurátor a skúsený umelec pracoval na rekonštrukcii dnes už zo 60 % zničeného obrazu viac ako desať rokov. Putovnú výstavu jeho rekonštrukcie už videlo niekoľko tisíc návštevníkov doma i v zahraničí.

20230207 135842

Srdečne vás pozývame na jej „kysuckú´“ premiéru v priestoroch Kaštieľa Radoľa.

PhDr. Daniel Husárik

Kysucké múzeum