K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

20.11. 2022 - 29.01.2023

Advent a vianočné sviatky patria k najbohatšiemu a najzaujímavejšiemu obdobiu roka, ktoré ľudia najviac milujú a zodpovedne sa naň pripravujú. Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu Od Ondreja do Troch kráľov.

20.11.2022- 31.03.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Hasičským múzeom mesta Ostrava, pripravilo unikátnu hasičskú výstavu.

08. 11. 2023 - 28. 2. 2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Martine pripravilo pri príležitosti 22. MFF Etnofilm Čadca výstavu Očami Milana Rastislava Štefánika.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva širokú verejnosť na novú stálu expozíciu Dejiny Čadce a okolia.