K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozýva na výstavu „Príroda Kysúc a život v nej“

 

Stála expozícia:

Dejiny Čadce a okolia

Expozícia prezentuje históriu Čadce a okolitých obcí,  vzácne artefakty po židovskej komunite v Čadci, Horelický poklad a významné osobnosti. Zvláštna pozornosť je venovaná hospodárstvu a priemyslu obdobia socializmu. Návštevník sa môže oboznámiť či už prostredníctvom zbierkových predmetov alebo premietania videí a fotografií o významných podnikoch Slovena, Tatra a Okrasa.

 

Aktuálne výstavy:

08. 11. 2022 - 28. 02. 2023  Očami M. R. Štefánika 
20. 11. 2022 - 29. 01. 2023 Od Ondreja do Troch kráľov
20. 11. 2022 - 29. 01. 2023 Pod patronátom sv. Floriána
01. 12. 2022 - 31. 01. 2023 Maľujeme zimu

 

Pripravujeme:

 10. 02. 2023 -  10. 04. 2023 Vítanie jari 
 16. 04. 2023 -  04. 09. 2023 Hravá hlava
 24. 04. 2023 -  30. 09. 2023 Ján Palárik

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

Táto obchôdzka s dávnou históriou sa v ľudovom prostredí Kysúc zachovávala v podstate ako živý zvyk či rituál súvisiaci s koncom moci zimy ešte po polovici 20. storočia.