K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

04.03.2022 - 19.4.2022

Jar je jedno z najkrajších ročných období. Zima ustupuje, všetko začína kvitnúť a prichádza čoraz viac teplých slnečných dní. Toto ročné obdobie prináša vždy veľa novej energie a radosti. S príchodom jari sa tradične spája Veľká noc, preto Kysucké múzeum a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravili tradičnú výstavu s veľkonočnou tematikou.

14.11.2021- 27.02.2022

 

Kým počas bežného roka by sme o prítomnosti či neprítomnosti anjelov mohli dlho a zaujímavo diskutovať, nadchádzajúce obdobie túto otázku načisto zmetie zo stola. Pretože na blízkosť anjelov práve v čase Vianoc sa dá pozrieť aj z inej stránky. Preto si Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Čadca – Horelica, s Centrom sociálnych služieb Slniečko Oščadnica, s Centrom sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, s Centrom pre deti a rodičov Bytča – Horný Kelčov, so Spojenou školou sv. Jozefa v Turzovke, so Špeciálnou základnou školou v Čadci, s Občianskym združením Stružielka v Čadci a s Centrom pre Deti a Rodiny v Bytči pripravilo pre návštevníkov výstavu Anjel – symbol Vianoc.

14.11.2021- 27.02.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, dňa 14. novembra 2021 pre návštevníkov sprístupnilo tematickú výstavu Zima na Kysuciach. Až do 27. februára 2022 vám jedinečné vystavené zbierkové predmety priblížia život na dedine i v meste počas náročného zimného obdobia v minulosti.

14.11.2021- 31.01.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pre nadšencov ľudovej kultúry a krojov pokračovanie výstavy Hlávka do krásy odetá pod názvom Čiapka alebo šatka.