K hlavným činnostiam múzea patrí zhromažďovanie, ochrana a odborné spracovanie zbierkového fondu, vedecko-výskumné práce, expozičná, výstavná, edičná, publikačná kultúrno-výchovná činnosť.

Pozvánky

6.6.-31.10.2021

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom Kaleidoskop – Vedecká hračka, ktorá potrvá od 6. 6. do 31. 10. 2021.

17.5.-31.10.2021

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom Hlávka do krásy odetá. Na výstavu nadväzujú i tvorivé dielne pre deti.

Mágia lásky, života sa od staroveku spája s mesiacom máj, v ktorom sa jarné ľudové obyčaje prelínajú s príchodom letného obdobia. Jeho príbuzný názov používajú do súčasnosti mnohé okolité európske jazyky.

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo interaktívnu výstavu pod názvom Koleso – vedecká hračka, ktorá potrvá do 1. júna 2021.