Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr v zmysle Metodického pokynu predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 1/2012 v znení neskorších dodatkov.

2020

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 objednavky.xls
Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 faktury.xls

2019

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2019 objednavky.xls

Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2019 faktury.xls

2018

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2018 objednavky.xls
Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2018 faktury.xls

2017

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2017 objednavky.xls
Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2017 faktury.xls

2016

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2016 objednavky.xls
Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2016 faktury.xls

2015

Objednávky k stiahnutiu od 1. 1. 2015 objednavky.xls
Faktúry k stiahnutiu od 1. 1. 2015 faktury.xls


Pre zobrazenie všetkých údajov potiahnite v tabuľke kurzorom doprava!