H 00174

Do osobitnej kategórie múzejných predmetov patria artefakty spojené s nejakou významnou udalosťou, čo zvyšuje ich historickú a dokumentačnú hodnotu. Niekoľko takýchto predmetov sa nachádza i v zbierkovom fonde Kysuckého múzea. Zväčša sú spojené s medzníkmi 20. storočia, medzi ktorými patrí pevné miesto udalostiam odohrávajúcim sa v dňoch 28. a 30. októbra 1918, keď sa zrodil nový československý štát. Československo najskôr dňa 28. októbra 1918 vyhlásili v Prahe zástupcovia Národního výboru a o dva dni neskôr‒30. 10. 1918 sa k novému štátu Čechov a Slovákov prihlásila i Slovenská národná rada v Turčianskom Svätom Martine.

Ešte dôležitejšiu úlohu než samotné vyhlásenie štátu predstavovalo jeho mocenské presadenie a udržanie. Jednou z kľúčových úloh na dosiahnutie tohto cieľa bolo získanie verejnej podpory. V prvých dňoch existencie Československa preto prebiehala intenzívna informačnú kampaň. Osvetu medzi slovenským obyvateľstvom na Kysuciach i v iných častiach Slovenska, ktoré bolo často politicky a občiansky značne neuvedomelé, šírili najmä Slovenské národné rady‒čerstvo založené orgány politickej moci, ktoré vznikali v jednotlivých obciach, združujúce lojálnych a národne angažovaných obyvateľov, ktorí takto reagovali na propagandu starého prouhorského úradníckeho aparátu šíriaceho účelové informácie napríklad o trvaní uhorského štátu či skorom zániku novej republiky. Proslovenskí úradníci preto verejne hromadne distribuovali rozličné oznamy a vyhlásenia prezentujúce aktuálne informácie najmä o vzniku nového štátu, vytvorení nových úradov či prevzatí moci. Popri tom obyvateľom adresovali i výzvy na zachovanie pokoja a lojality. Jeden z takýchto významných dokumentov októbra 1918 sa nachádza i zbierkovom fonde Kysuckého múzea.
Jedná sa o vzácny exemplár originálu plagátu s textom verejnej výzvy Bratia Slováci. Plagát orientovaný na výšku má rozmery 51 cm x38 cm a vytlačený bol na fialovom farebnom papieri v miestnej tlačiarni Emila Tauba v Čadci. Začiatkom novembra roku 1918 sa prostredníctvom jeho obsahu obyvateľom Čadce prihovárali čelní predstavitelia Slovenského miestneho výboru (pobočka Slovenskej národnej rady) v Čadci. Po slovensky v ňom informovali o vzniku výboru a podpore vznikajúceho Československa, text tiež obsahoval výzvu na zachovanie pokoja a podpory novým úradom. Celý text plagátu mal nasledovné znenie (prepis je uvádzaný doslovne):

 

Bratia Slováci!

Dolu podpisani do verejnosti uvádzame, že v mestečku Čaci utvorel sa Slovenský Miestny Výbor,
ktorý vzhľadom na sebaurčujúce právo národov osvojil si rezolúciu Slovenského Ústredného Výboru v Turčianskom Svätom Martine. Národe Slovenský! V týchto vážnych, ale búrlivých dobách úctive prosíme a každému jednému vážne na srdco kladieme, zachovajte tu najväčšiu chladnokrvnosť, usilujte sa všemožne zadržať poriadky, ktoré na teraz zákonite nariadené sú, lebo len záruka poistenia majetkov a životov môže nám našu prácu poľachčiť a zabezpečiť cestu k vydobitiu práv a slobody našemu Národu Slovenskému. Všetci roduverný Slováci nech si držia svätú povinosť nás podporovať!
 
Na Čaci, 4 novembra 1918
 
S rodáckym pozdravom
Ferdinand Hirsch v. r., predseda/ Dr. Robert Poradovský v. r., podpredseda/ Štefan Beniač v. r. podpredseda / Jozef Menkina v. r. Eugen Bencsát, Andrej Babuliak, Viktor Bazelides, Štefan Domček, Franc Gallo, Jakub Hulita, Ján Harvánik, Vilém Janotta, Gaspar Kompánek, Ján Kompánek Eduard Kravjánsky, Jozef Král, Jozef Jurčacko, Ján Menkina, František Menkina, Filip Menkina, Rudolf Matter,Simon Prívara, Andrej Ptasko, Ján Prívara,Koloman Rehák, Ján Treskoň, Ján Závodský, Štefan Zelník, Jozef Žilinčik (výborníci).

 

 

Mgr. Martin Turóci, PhD.