H1326

Medzi hodnotné predmety v zbierkach Kysuckého múzea patria nepochybne artefakty spojené s udalosťami nežnej revolúcie v novembri roku 1989, ktoré priniesli zánik komunistického režimu. Význam týchto predmetov spočíva predovšetkým v ich dokumentačnej hodnote viažucej sa k jednej z najvýznamnejších udalostí našej novodobej histórie.

K najzaujímavejším predmetom z tejto kategórie patria pouličné plagáty, ktoré počas novembrových dní vznikali zväčša spontánne. Z vlastnej iniciatívy ich vyhotovovali nespokojní občania, aby touto cestou komunikovali verejne svoje postoje a názory volajúce po slobode a konci totality. Pouličný plagát bol väčšinou anonymný, čo však nijako neznižuje jeho význam, ako jedného z hlavných médií revolúcie. Až na určité výnimky, plagáty nežnej revolúcie nemali príliš veľkú výtvarnú ani literárnu úroveň, napriek tomu dokázali naplniť účel, s ktorým boli vytvorené, a to byť hlasom spoločnosti volajúcim po zmene. V zbierkovom fonde Kysuckého múzea takýchto plagátov nájdeme niekoľko. Za všetky v nasledujúcom príspevku priblížime jeden z nich, ktorý sa podarilo získať v roku 1991. Ide o pouličný plagát z Kysúc zhotovený z bežného baliaceho papiera, na ktorý autor resp. autori namaľovali príznačný text NAD TATROU SA BLÝSKA UV ZUBY STÍSKA. Týmto rýmom napísaným na podklade slovenskej hymny s odkazom na Ústredný výbor KSČ predstavujúci hlavný orgán komunistickej moci zatínajúci zuby (čo zrejme malo symbolicky vyjadrovať obavy jeho členov z blížiaceho sa pádu moci) vlastnými slovami deklarovali podporu prebiehajúcej revolúcii. Zaujímavou je v tomto prípade i farebná kombinácia textu. Jeho prvá časť prevzatá zo slovenskej hymny je namaľovaná zelenou farbou, skratka UV červenou a text ZUBY STÍSKA modrou. V tomto prípade preto nie je vylúčené, že i táto farebná kombinácia mala vyjadrovať postoje autora, kde červená farba symbolizovala komunistický režim a modrý text túžbu po demokracii a slobode.

Mgr. Martin Turóci, PhD.

Kysucké múzeum