20211210 092758

Múzeá sa čoraz viac prispôsobujú novým trendom a novým výzvam, ktoré so sebou prináša každá doba. V súčasnosti sa kladie dôraz na sprístupňovanie múzeí marginalizovaným skupinám, návštevníkom s hendikepom alebo so špeciálnymi potrebami.


Preto sa aj Kysucké múzeum snaží sprístupňovať všetky svoje expozície a zverené kultúrne dedičstvo všetkým návštevníkom bez rozdielu. Z tohto dôvodu prišli kysuckí múzejníci s myšlienkou vytvorenia projektu zameraného na postupnú debarierizáciu svojich vysunutých pobočiek. Prvým krokom bolo sprístupnenie najväčšej a najznámejšej národopisnej expozície Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke pre nevidiacich a slabozrakých.
V rámci realizácie projektu Ministerstva kultúry SR v podprograme 2 Kultúra znevýhodnených skupín sa podarilo v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči vytvoriť unikátneho sprievodcu Múzeom kysuckej dediny v Braillovom písme, ktorý navyše obsahuje 14 hmatových obrázkov vybraných objektov ľudovej architektúry a troch parných lokomotív (U34.901, U45.9 a „Kolbenka“). Nevidiaci návštevník si tak bude môcť sám prečítať základné informácie o kysuckom skanzene a jeho historických dreveniciach, ale dozvie sa aj podstatné informácie o Historickej lesnej úvraťovej železnici. Hmatovým poznávaním si môže ľahšie predstaviť ako v skutočnosti vyzerajú drevené objekty tradičnej ľudovej architektúry Kysúc.
Súčasťou projektu bolo aj zakúpenie mechanického Pichtovho písacieho stroja, prostredníctvom ktorého môžu nevidiaci návštevníci zanechať svoj odkaz v podobe postrehov, zážitkov či nápadov na zlepšenie nielen pre múzejníkov, ale najmä pre iných zrakovo hendikepovaných návštevníkov. Sprievodca Múzeom kysuckej dediny bude prístupný na požiadanie na pokladni v Stanici Skanzen. Po jednom exemplári bude dostupný aj v ostatných pobočkách Kysuckého múzea.

Veríme, že zrealizovaním projektu sa podarí sprostredkovať najdôležitejšie informácie o unikátnom mieste akým je Múzeum kysuckej dediny a že nevidiaci návštevníci ocenia snahu múzea pri rozširovaní a skvalitňovaní služieb pre ľudí so špecifickými potrebami. Jedná sa o pilotný projekt Kysuckého múzea, v ktorom budeme pokračovať. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.