Olivová Dynamický Nový rok Karta

Zástupcovia Múzea kysuckej dediny sa 24. marca 2022 zúčastnili celoslovenského výročného zasadnutia Únie múzeí v prírode, odbornej komisie Zväzu múzeí, ktoré hostilo Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni.


Únia múzeí v prírode združuje všetky slovenské skanzeny a jej úlohou je vytvárať platformu pre výmenu vedeckých, technických, praktických i organizačných skúseností, súvisiacich s činnosťou múzeí v prírode na Slovensku i v zahraničí. Okrem toho sa venuje prezentovaniu múzeí v prírode na Slovensku pre odbornú i laickú verejnosť.


Po privítaní členov Únie múzeí v prírode riaditeľom Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni PhDr. Daliborom Mikulíkom, si prítomní členovia zvolili nový výkonný výbor, ktorého predsedom sa stal Jiří Přibyl, podpredsedom Mgr. Radovan Sýkora a tajomníčkou Mgr. Helena Kotvasová. Menovanému výboru gratulujeme a želáme veľa síl pri ďalšom rozvoji múzeí v prírode.


Následne si odovzdali poznatky z uplynulých dvoch sezón poznačených pandémiou. Zhodnotili, ako pandémia ovplyvnila návštevnosť jednotlivých prevádzok, aké programy a podujatia sa im podarilo uskutočniť, ale aj to, čo všetko zrealizovali a opravili na objektoch ľudovej architektúry v jednotlivých regiónoch. Okrem odovzdávania skúseností, sa venovali aj ďalšej vzájomnej spolupráci súvisiacej s plánovaním kultúrnych podujatí počas nadchádzajúcej sezóny. Valné zhromaždenie sa zhodlo na príprave Týždňa múzeí v prírode, ktoré sa bude v jednotlivých skanzenoch konať od 11. do 18. septembra 2022. Medzi výsledky zasadnutia patrí tiež obnova vydávania kalendária pre všetky múzeá v prírode, ktoré poskytne návštevníkom komplexný prehľad podujatí a akcií počas celej sezóny. Únia múzeí v prírode tohtoročné kalendárium vydá v dvoch jazykových mutáciách, ktoré sa odprezentujú od 20. do 28. 8. 2022 na 26. Generálnej konferencií ICOM v Prahe.
V závere zasadnutia sa členovia venovali aj súčasnej politickej situácií na Ukrajine a jej dopadu na ukrajinské múzeá, ktorým sa UMP snaží pomôcť zachrániť umelecké diela a kultúrne artefakty. Nezabúda ani na ukrajinských utečencov a prostredníctvom rôznych aktivít sa im snaží aspoň trochu spríjemniť neľahkú dobu, v ktorej sa ocitli.

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum