Obálka 1

Najnovšie číslo recenzovaného vedeckého časopisu prináša výsledky celoročného úsilia odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, ktorým sa podarilo v predošlom roku zorganizovať dva odborné online semináre. Aj vďaka tomu sa v 12. ročníku zborníka môžu čitatelia oboznámiť so zaujímavými historickými a etnografickými témami.


Zborník prináša nové poznatky z oblasti histórie, zachytávajúce spôsoby zabezpečenia sa v starobe na severnom Slovensku v stredoveku, pretože nebolo samozrejmé, že sa potomkovia o rodičov postarajú. Čitatelia spoznajú život Gašpara II. Suňoga, ktorý patrí k najvýznamnejším členom rodu, bol delegátom a sprostredkovateľom sedmohradského kniežaťa, kráľovským radcom, županom Gemerskej stolice a v neposlednom rade pokračoval v šľapajach svojho otca v osídľovaní Kysúc. Okrem toho zistia, že rodina Janotovcov bola dynastiou intelektu, pretože vynikali nielen počtom významných príslušníkov, ale i spektrom odborov. V zborníku sa nachádzajú tiež príspevky z online seminára Zemepanské mestá reflektujúce život Suňogovcov z Budatína na panstve Bielsko s osobitným dôrazom na obdobie vlády Jána II. Suňoga, ale aj to, ako vyzeral Zámok v Bielsku v čase ich panovania. Dozvedia sa aký vplyv malo vojenstvo v rannom novoveku v pohraničnej oblasti pri meste Jablunkov a prostredníctvom svadobných zmlúv či matrík nahliadnu do svadobného zvykoslovia v meste Míste. Dočítajú sa, že, hoci Oravské hradné panstvo bolo rozsiahle, úroveň mestečka dosiahlo len Námestovo, Veličná, Dolný Kubín, Tvrdošín a Trstená. Vytvoria si obraz o cestnej doprave a jej vplyve na obchodné vzťahy, hospodárstvo v Žiline v období stredoveku, pretože centrálna časť Žilinskej kotliny nebola nikdy uzavretá pred svetom. Čitatelia sa oboznámia s príčinou vysťahovalectva Kysučanov do Slavónie, s publikačnou činnosťou v kontexte na ľudovú pieseň a nadobudnú zaujímavé informácie o urbáre v Olešnej.
Ako uviedla hlavná redaktorka zborníka a zároveň aj riaditeľka Kysuckého múzea, Mgr. Helena Kotvasová, už teraz sa všetci môžu tešiť na budúcoročné dvojčíslo zborníka, v ktorom budú ďalšie príspevky z regionálneho výskumu.
Veríme, že i toto číslo Zborníka Kysuckého múzea, ktoré vyšlo s podporou Žilinského samosprávneho kraja si nájde svojich priaznivcov.

 

Mgr. Miroslava Jančulová

Kysucké múzeum