Palárik pozvánka final 1

Tento rok si pripomíname 200 rokov od narodenia Jána Palárika, osobnosti, ktorá má v našich dejinách svoje osobité miesto. Osobnosti, ktorá svojím úsilím a schopnosťami dokázala urobiť významné kroky k napredovaniu nášho  národa a ktorú je potrebné spomenúť ak máme hovoriť o formovaní slovenskej minulosti, slovenskej literatúry i slovenského novinárstva.

27.04.2022


Matica Slovenská MO Čadca, Kysucké múzeum a Kysucká knižnica v Čadci, pozývajú 27. apríla 2022 o 13.15 hod. na populárno – vedeckú prednášku Ján Palárik POZORUHODNÉ OSUDY KYSUCKÉHO RODÁKA, ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci.