suťaže

Kysucké múzeum organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so ZO SZV Stará Bystrica, ZO SZV Kysucké Nové Mesto a RZ SZV Žilina tento rok pripravili súťaže Najkrajší medovník, Sviečky z včelieho vosku.

Poslaním a cieľom  uvedených súťaží  je aktivovať výtvarnú tvorbu a umenie pri výrobe a zdobení medovníkov, sviečok, ale aj objavovať či podporovať amatérsku činnosť a tvorbu.

Do  súťaží sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá doručí  jeden súťažný výrobok ( medovník/ sviečka) v termíne od 15. júla do 11. augusta 2022 na adresu Kysuckého múzea, Moyzesova 50, 02201 Čadca. Účastník súťaže súhlasí, že medovník a sviečka ostane vlastníctvom Kysuckého múzea a bude zaradený do zbierok múzea.

Ako sme už uviedli nosnou témou súťaží je včelárstvo a včely. Účastníci súťaže Najkrajší medovník majú za úlohu  upiecť a ozdobiť medovník podľa vlastného výberu na uvedenú tému môže to byť napr.: ( medovník včela, kvet so včelou, úľ atď. ). Okrem tejto súťaže tento rok prebehne aj súťaž zameraná na sviečky  s názvom Sviečky z včelieho vosku, v ktorej je hlavnou úlohou vyrobiť sviečku rôzneho tvaru, podľa vlastného uváženia tak, aby dosahovala výšku minimálne 10 cm. K súťažným výrobkom nezabudnite napísať vaše meno, vek,  telefónne číslo.

Vyhodnotenie súťaže bude priamo na podujatí Včelárska nedeľa, ktoré sa uskutoční v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke v nedeľu 14. augusta 2022. Prvé tri ocenené medovníky a sviečky získajú sladkú medovú odmenu a darček z nášho múzea k tomu. Okrem toho budú všetky sviečky a medovníky počas podujatia vystavené v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.
Tešíme sa na vaše výrobky a prajeme veľa šťastia pri ich tvorení.

štatút_súťaže.pdf
Kysucké múzeum