Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, nadobudlo vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia vzácny drevený polychrómovaný betlehem z 20. rokov 20. storočia, a to zakúpením od predávajúceho z obce Zákopčie, ktorý ho zdedil po prastarých rodičoch.

 Nákup betlehemu v celkovej hodnote 1250 eur bol realizovaný prostredníctvom dotačného podprogramu Fondu na podporu umenia 5.2.2 Akvizícia múzeí. Kysucké múzeum na akvizíciu získalo dotáciu vo výške 1000 eur a  v rámci spolufinancovania poskytlo zvyšných 250 eur z vlastných zdrojov.

Polychrómovaný betlehem pozostáva z plasticky rezaných, obojstranne opracovaných drevorezieb z lipového dreva, upevnených na základni. Tvorí ho jedenásť figúrok, jasličky pre Ježiška a dve zvieratá – vôl a osol, ktoré sú tradičnou súčasťou výjavu narodenia Božieho syna. Súčasťou sú aj nepôvodné, neskôr dokúpené figúrky oviec. Betlehem zhotovil neznámy insitný rezbár. Vyrezávané ľudské postavy majú charakteristické znaky betlehemov z banskoštiavnického regiónu (Banská Belá, Banská Štiavnica, Štiavnické Bane (Piarg), Vyhne a  Nová Baňa). Je to zrejmé na výrazných detailoch tvárí, na úprave vlasov, voľne padajúcich na ramená, na viacfarebnej polychrómii, na naznačenom odeve, v páse prepásanom opaskom, aj na odpozorovanom, realisticky naznačenom pohybe postáv, vykonávajúcich určitú činnosť.

Betlehem kúpil drotár zo Zákopčia začiatkom 30. rokov 20. storočia v Banskej Štiavnici počas spiatočnej cesty domov z drotárky v Budapešti a okolí (Maďarsko). Časom dokúpil štyri porcelánové ovečky na skompletizovanie tradičného betlehemského výjavu. Betlehem je v zachovalom stave, s chýbajúcim časťami štyroch postáv a štyroch zvierat.

Získaná akvizícia, podporená z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia, obohatila zbierkový fond Etnografia 1.

 

PhDr. Alojz Kontrik

Kysucké múzeum