-  Od júna skrášlia Kaštieľ v Radoli tri rôznorodé výstavy
-  Návštevníkom budú predstavené ilustrácie, výrobky z dreva, kože a kovu

Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci

Čadca 23. 6. 2008

Kaštieľ Radoľa (ďalej len KR), ktorý spravuje Kysucké múzeum v Čadci, patrí  medzi  najstaršie  kultúrne pamiatky na Kysuciach, predstavuje renesančný typ zemianskeho sídla. Prestavbou objekt získal rozsiahle siene na prízemí a poschodí, ktoré dnes slúžia ako výstavné priestory. Každoročne sa v KR predstavuje množstvo umelcov so svojou tvorbou. V minulých rokoch bolo veľkým problémom vykurovanie celého KR, pretože sa temperovalo len akumulačnými pecami. Vďaka ŽSK, zriaďovateľovi Kysuckého múzea, je kaštieľ od minulého roka plne vykurovaný, čo sa prejavilo aj vo zvýšenej návštevnosti.  

Od 27. 6. 2008 budú vo výstavných priestoroch sprístupnené okrem stálych expozícií aj tri nové tematické výstavy. Predstaví sa akademický maliar Marián Čapka s výstavou Ilustrácie. Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým ilustráciám detskej literatúry, známkovej tvorbe a tiež voľnej grafike. Ilustruje knihy domácich, ale i zahraničných autorov, čím sa stal vyhľadávaným ilustrátorom nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.  Ďalším autorom výstavy Drevo, koža, kov, Vit Pieš, je pokračovateľom svojráznej ľudovej kultúry – maľovanej architektúry. Medzi jeho prácami nájdeme výrobky, pri ktorých využíva i málo používané techniky ako sú vybíjanie dreva kovom, vylievanie dreva cínom a tiež obnovil zabudnutú techniku okovania vajíčok. Na všetky predmety, ktoré vyjdú z jeho dielne, sám precízne vyberá materiál. Zvláštnosťou a dominantou v jeho tvorbe je, že používa vzácne svorové drevo, ktoré nachádza na potulkách rodným krajom. Pri jeho spracovaní rešpektuje prirodzené vlastnosti dreva ako sú tvar, farba, kresba a povrchovú úpravu výrobku ako i samotnú výzdobu podriaďuje taktiež jeho daným vlastnostiam.Za krásou dreva je názov tretej výstavy, ktorá skrášli KR. Autor, Prof. MUDr. Štefan Straka, prezentuje obrazce na prierezoch konárov i jeho vnútornú štruktúru a dotvára ju vypaľovacou ihlou.  Z princípu, čo najmenších zásahov do obrazov vytvorených samou prírodou, necháva vyniknúť prirodzenému sfarbeniu dreva v mnohých farebných odtieňoch. Vzhľadom k tomu, že vystavované artefakty sú miniatúrne a krásu vnútornej štruktúry dreva možno lepšie vnímať na väčších plochách, sa autor rozhodol ich prezentovať prostredníctvom fotografických reprodukcií, ktoré verejnosti sprítomnil umelecký fotograf Boris Bukovský.   Lenka Jancovákomunikačný manažér KM


   
          Vít Pieš                                                               Štefan Straka