- Poľská delegácia na návšteve v Kysuckom múzeu
- Vo Vychylovke konzultovali založenie źywieckeho skanzenu

 

Tlačová  správa  Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 2. 7.2008

V utorok 1. júla 2008  zavítala do Kysuckého múzea (KM) v Čadci štvorčlenná delegácia z Poľskej republiky Towarzystwa Milośników Ziemi Źywieckiej pozostávajúcej z predstaviteľov samosprávy a odborných inštitúcií v tomto regióne – Hieronima Woźniaka, Zbigniewa Micherdzińského, Mariana Deptuta a Andrzeja Kubalicu. Po úvodnom rokovaní sa poľskí hostia odobrali v sprievode povereného riaditeľa KM Miloša Jesenského,  etnografov Pavla Markecha a Alojza Kontrika do Múzea kysuckej dediny (MKD) vo Vychylovke, aby sa priamo na mieste zoznámili s organizáciou a chodom tunajšieho skanzenu. Dôvodom ich návštevy sa stal zámer vybudovať Skansen Ziemi Żywieckiej, v ktorom by na ploche desiatich hektárov chceli sústrediť tri desiatky objektov tradičnej ľudovej architektúry.

„V našom regióne sa už mnoho zmenilo“, vysvetlil H. Woźniak. „Súčasná podoba żywieckej dediny už len v máločom pripomína obraz, aký sa uchoval  v pamäti staršej generácie alebo na dobových fotografiách. A je už naozaj najvyšší čas, aby sme podujali zachrániť to, čo pripomína umenie a život starého Żywiecka.“

Je preto len prirodzené, že sa hostia neobmedzili iba na tradičnú prehliadku areálu - kládli erudované otázky nielen prítomným etnografom, informovali sa u správkyne MKD Heleny Kotvasovej na jeho prevádzku, ako aj spôsoby financovania zo strany Žilinského samosprávneho kraja, v ktorého pôsobnosti sa múzeum nachádza. „Našim hosťom  sme sa snažili vyjsť maximálne v ústrety a pevne verím, že im budeme aj niektorou z foriem cezhraničnej spolupráce schopní konkrétne napomôcť pri napĺňaní takého ambiciózneho zámeru, akým je založenie nového skanzenu“, uviedol na margo návštevy poľskej delegácie M. Jesenský.

Lenka Jancová,
komunikačný manažér  KM