-  v Múzeu kysuckej dediny si kosci z celého Slovenska zmerali svoje sily
-  zastúpenie v súťaži mali aj ženy

Tlačová správa Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 7. 7. 2008

V Múzeu kysuckej dediny (MKD) vo Vychylovke sa v nedeľu, 6. 7. 2008, uskutočnil 1. ročník celoslovenskej súťaže v ručnom kosení trávy pod názvom „Na kysuckých lúkach“. Hlavným organizátorom podujatia bol Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum v Čadci. Súťaže sa zúčastnilo 22 koscov. O tom, že kosenie nie je len mužská záležitosť svedčí fakt, že sa registrovali aj štyri šikovné ženy. Všetci súťažiaci kosili vlastnými kosami na označených políčkach v areáli MKD, na lúke pod cholvarkom a pri Kaplnke Panny Márie Ružencovej. Súťažná plocha mužov obsiahla 50 m² a žien 25 m².

Po registrácii si súťažiaci vylosovali štartovné číslo, nakuli kosy a obsadili  políčka. O 10.30 hod. privítala všetkých zúčastnených vedúca Múzea kysuckej dediny Helena Kotvasová, popriala im veľa zdaru pri zdolávaní hustej trávy a predstavila porotu, ktorá dohliadala na korektný priebeh súťaže v zložení: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., poverený riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci, Ing. Marianna Kianičková, prednostka OÚ Oravská Lesná a Jozef Radôšťan, poslanec obecného zastupiteľstva Nová Bystrica.

Súťaž odštartovali ženy. Ako prvá sa predstavila Emília Šeligová z Hruštína, ktorá políčko skosila za  1 minútu a 36 sekúnd, čím obsadila prvé miesto v kategórii žien. Druhou kategóriou boli muži nad 50 rokov. Tu súťažilo 5 účastníkov. Prvé miesto obsadil Ľubomír Košut z Klina s perfektným časom  – 1 minúta a 50 sekúnd. Prvenstvo v tretej kategórii získal Ján Mešťan z Heľpy za čas dve minúty. Túto kategóriu tvorilo 13 koscov vo veku do 50 rokov. O 13.30 boli vyhlásení víťazi, ktorí si prevzali z rúk poroty vecné dary a diplomy.

Medzi súťažiacimi síce vládla zdravá rivalita,  ale počas súťaženia sa medzi sebou hlasne navzájom povzbudzovali. Priebeh podujatia oživila FS z Oščadnice, ktorá svojím spevom navodila medzi návštevníkmi aj súťažiacimi veselú náladu.

Lenka Jancová
komunikačný manažér KM