- 160. výročie vzniku prvej SNR
- udalosti rokov 1848-49 významným dejinným míľnikom Kysúc

Tlačová  správa  Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 18.12.2008

Revolučná vlna, ktorá v rokoch 1848-49 zasiahla západnú a strednú Európu, neobišla ani Slovensko, ktoré ako časť Uhorska patrilo do rakúskej monarchie. Súčasťou revolučných udalostí sa stalo slovenské povstanie, ktoré bolo jedným z vyvrcholení národnoemancipačných úsilí slovenského národného obrodenia a vyvrcholením prirodzeného procesu formovania sa slovenského národa. Významnú úlohu zohrali v slovenskom povstaní Kysuce, ktoré sa stali prvým miestom na území Slovenska, kde Slovenská národná rada (SNR) organizovala výkonnú moc zriaďovaním miestnej národnej správy a zároveň miestom, odkiaľ sa dalo na pochod slovenské dobrovoľnícke vojsko.

Dôležitým aktom pri pobyte SNR v Čadci sa stalo prijatie výzvy „K národu slovenskjemu“, v ktorom SNR objasňuje ciele povstania. Pri príležitosti 160. výročia významnej udalosti regionálnych dejín Kysucké kultúrne stredisko (KKS), Kysucké múzeum (KM), Žilinský samosprávny kraj a Národné osvetové centrum Bratislava zorganizovali na 17. decembra 2008 bohatý program, ktorý mal priblížiť históriu meruôsmych rokov. Historik Kysuckého múzea Ivan Žilinčík usporiadal pre študentov Gymnázia J.M. Hurbana v Čadci  prednášku a diskusiu s veľkým ohlasom, KKS na pôde KM zase celkovo štyri kultúrne pásma  pre študentov  stredných škôl v ztriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a záverečné, určené pre záujemcov z radov širokej verejnosti. V nich ako moderátor vystúpil herec Jozef Šimonovič, ktorý emotívne predniesol úryvky z diel vzťahujúcich sa k upevňovaniu našej národnej kulúry – od Proglasu až k reči Ľudovíta Štúra na Uhorskom sneme, recitátorka Katarína Belková s výberom štúrovskej poézie, spevácka skupina Krasňanka z Krásna nad Kysucou a mladí virtuózi z Detskej ľudovej hudby Korýtka.

„Povstanie má významné miesto v dejinách Kysúc a preto je vhodné pripomínať jeho význam predovšetkým mladšej generácii“, povedala na margo úspešného podujatia poverená riaditeľka KKS Silvia Petreková. „Slovenské povstanie je jednou z najvýznamnejších udalostí historického vývoja nášho regiónu“, pripomína zase riaditeľ KM Miloš Jesenský. Súčasťou osláv 160. výročia vzniku prvej SNR je aj výstava „Míľniky slovenského parlamentarizmu“, ktorú si bude možné prehliadnúť aj v januári 2009.

Lenka Jancová,
komunikačný manažér KM