- pravá vianočná atmosféra v skanzene
- duchovný a folklórny program ako alternatíva k predvianočnému zhonu

Tlačová  správa  Kysuckého múzea v Čadci
Čadca 22.12.2008
 

Pravú vianočnú atmosféru v zasneženej prírode mali možnosť zažiť 20. decembra všetci návštevníci Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke. Pod názvom Narodenie Ježiša Krista bol  pripravený bohatý vianočný program s prvkami spevu, divadla, tanca i ľudovej hudby. Pod úspešné podujatie sa podpísal Žilinský samosprávny kraj a Kysucké múzeum v spolupráci s obcou Oravská Lesná, s Občianskym združením Jedlička a obcou Nová Bystrica. 

Po ukážke modlenia sa tradičného  predvianočného  Deviatnika sa na pravé poludnie uskutočnila omša v Kaplnke Panny Márie Ružencovej, celebrovaná  vdp. Miloslavom Marušiakom z Oravskej Lesnej. Po nej  vystúpila folklórna skupina Tanečník z Oravskej Lesnej a Ľudová hudba Kováčovci z Novej Bystrice. Vianočnými piesňami rozozvučali každý kút skanzenu, tancom a tónmi zahriali nielen telo, ale i dušu každého návštevníka.  

O druhej hodine popoludní potešila  ukážka živého Betlehemu, finišujúca scénohrou venovanou téme Stvorenia sveta od Adama a Evy až po narodenie Ježiša Krista v podobe  divadelnej hry Noc najjasnejšia.  Scenár autorsky pripravil Miloslav Marušiak (správca fary v Oravskej Lesnej), režírovala Marianna Kianičková (členka Komisie kultúry Žilinského samosprávneho kraja a prednostka OcÚ v Oravskej Lesnej), v podaní ochotníckeho divadelného súboru Nová Doba.  

Zlatým klincom programu bolo vystúpenie Pavarottiho žiačky - Agnešky Vráblovej zo Zakameného so skladbami  Tri oriešky, Panis angelicus, Vianočná koleda, Ave Maria, ktoré zaspievala aj napriek hustému sneženiu. Zvyky pri štedrej večeri boli predstavené v objekte U Rybov a počas celého dňa šikovné ruky pekárov zabezpečili pečenie vianočných oblátok. Samozrejme v ponuke nechýbala ani kapustnica, o ktorej správne ingrediencie sa postarali pracovníčky skanzenu. V sprievodnom programe nechýbala ani jazda na koči, či psie záprahy, čo boli atrakcie, ktoré ocenili predovšetkým tí najmenší. 

„Napriek ukončenej sezóne sme chceli našim návštevníkom pripomenúť vianočné zvyky priamo v skanzene a ponúknuť folklórny i duchovný program ako alternatívu k predvianočnému zhonu za nákupmi“, povedal k vydarenej akcii riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský. „Myslím, že sa nám to podarilo a všetci, ktorí prišli do Múzea kysuckej dediny tak urobili jedno z najlepších rozhodnutí.“ 

Lenka Jancová
Kysucké múzeum v Čadci