logo mk sr     Logo Klub      logo KM pre web      ŽSK logo pre web

Dňa 13. septembra 2020 zorganizoval Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok Kysúc v spolupráci s Kysuckým múzeum podujatie Deň dreva v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Na prezentačnom podujatí, ktoré finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sa návštevníci mohli oboznámiť s tradičnými remeselníckymi i umeleckými technikami spracovania dreva.

V Usadlosti u Hruškuliaka sa sústredili remeselní majstri, ktorí počas celého dňa predvádzali výrobu a pokládku dreveného štiepaného šindľa priamo na objektoch ľudovej architektúry, výrobu kresaných trámov z guľatiny a predviedli praktické ukážky vyhotovenia tesárskych spojov. Gestorom tesárskych prác bol Ing. Arch. Július Lišaník, ktorý tradičné postupy nielen predvádzal, ale i moderoval. Priestor pri Kaplnke Panny Márie Ružencov zo Zborova nad Bystricou patril rezbárom a ich umeleckému spracovaniu drevených sôch v životnej veľkosti. Neďaleko, v blízkosti obytného domu u Rybov, prebiehala ukážka výroby úžitkových drevárskych predmetov.

Pri Šulavovom cholvárku a základnom kameni skanzenu mali návštevníci možnosť sledovať približovanie a sťahovanie dreva koňom z lesa. Na lúke pri objekte Mlyn a píla z Klubiny bolo počuť rezanie pílou, ktoré bolo súčasťou prezentačného drevárskeho podujatia. Súbežne na mieste členovia občianskeho združenia predvádzali ukážky sťahovania kôry z dreva. Na svoje si prišli aj najmenší návštevníci, pre ktorých bola pripravená súťaž v hode klátikom na terč. Počas celého dňa vyhrávala ľudová hudba Starejší z Novej Bystrice. 

Úspešné podujatie Deň dreva, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti slovenského dňa múzeí v prírode, finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR a vďaka dotácii sa podarilo odprezentovať tradičné remeselné techniky spracovania dreva ako všestranného stavebného i umeleckého materiálu našich predkov. Podujatie malo nielen edukatívny, ale i praktický význam, nakoľko sa vďaka šikovnosti majstrov podarilo obnoviť aj poškodené šindle na vybraných objektoch ľudovej architektúry v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke.