Tlačové správy

- skanzen a železnica v zimnom období
- sezóna 2009 počas celého roka

- nové tabule označujúce skanzen, železnicu a kaštieľ
- ľahšia cesta k spoznávaniu histórie

- 3 D vyučovanie v expozícií múzea
- záujem detí o históriu Kysúc bol veľký

 

-  ochutnávka stredovekých jedál
-  komorný spevácky súbor i historický šerm

- o špeciality zo zabíjačky bol veľký záujem
- prebiehali ukážky pôvodnej i súčasnej funkcie železničky

- knižnica Kysuckého múzea prechádza na elektronické spracovanie
- verejnosť môže využívať fondy Kysuckého múzea

- hasiči v Múzeu kysuckej dediny
- príprava na zimné obdobie

- finančné prostriedky z grantov Ministerstva kultúry SR sa účelne využívajú
- i tento rok sa bude Kysucké múzeum snažiť o získanie dotácií

- oslavy Svetového dňa cestovného ruchu v Múzeu kysuckej dediny
- slávnostné otvorenie dobovej vyhne