Tlačové správy

-  Kysucké múzeum sa zúčastnilo 15. veľtrhu cestového ruchu v Bratislave
-  krásy regiónu prezentované širokej verejnosti

- zasnežená vianočná dedinka získala najväčší úspech
- perníkové diela motiváciou pre návštevníkov

- spolupráca múzea s Čiernohronskou železnicou
- storočná „mašinka“ na storočnici rodnej trate

- pravá vianočná atmosféra v skanzene
- duchovný a folklórny program ako alternatíva k predvianočnému zhonu

- 160. výročie vzniku prvej SNR
- udalosti rokov 1848-49 významným dejinným míľnikom Kysúc

- šikovné ruky pernikáriek vytvorili krásne diela  
- kaštieľ v Radoli zdobia vianočné perníky

- ochutnávka stredovekých jedál
- komorný spevácky súbor i historický šerm

- skanzen a železnica v zimnom období
- sezóna 2009 počas celého roka

- nové tabule označujúce skanzen, železnicu a kaštieľ
- ľahšia cesta k spoznávaniu histórie