Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre regionálnych výrobcov a remeselníkov z Českej republiky

- prezentácia ľudového remesla/umenia na podujatí Radoľský jarmok dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície a sprístupniť renesančný Kaštieľ Radoľa širokej verejnosti. V súvislosti so zabezpečením podujatia – Radoľský jarmok, ktoré sa uskutoční dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem predvádzať svoje ľudové umenie na tomto podujatí. Ukážka remesiel vrátane vystúpenia remeselníka by mala byť prezentovaná v rozsahu cca 5 hodín. Za prezentáciu bude výkonnému umelcovi poskytnutá finančná odmena. Občerstvenie a odvoz z Jablunkova do Radole a späť bude zabezpečené zo strany Kysuckého múzea.

V prípade, že máte záujem prezentovať remeslo a tradície na Radoľskom jarmoku v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc v Kaštieli Radoľa, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov a poslaním návratky do 9. 6.2022

pdfVýzva_pre_remeselníkov_a_ľudových_výrobcov_5.7.2022.pdf

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.