Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície širokej verejnosti.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeslá a tradície širokej verejnosti. Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia pre verejnosť u hlavného cezhraničného partnera v ČR v Jablunkove.

 

 Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre regionálnych výrobcov a remeselníkov z Českej republiky

 

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre účinkujúcich z Českej republiky.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície a sprístupniť renesančný Kaštieľ Radoľa širokej verejnosti. V súvislosti so zabezpečením podujatia – Radoľský jarmok, ktoré sa uskutoční dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem vystúpiť s dobovou hudbou alebo kapelou v priebehu podujatia v rozsahu cca 2 hodín.

 

 Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre účinkujúcich z Českej republiky. Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť tradičné veľkonočné zvyky a tradície formou rovnomenného podujatia a výstavy. V súvislosti so zabezpečením prezentácie veľkonočných zvykov, ktorá sa uskutoční dňa 20. 3. 2022 v Kaštieli Radoľa v čase od 11. – 16. hod., si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem vystúpiť s ľudovou hudbou počas vernisáže výstavy a v priebehu podujatia v rozsahu cca 2 hodín.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre dobrovoľných hasičov z regiónu Kysúc - účinkovanie na podujatí Deň sv. Floriána v Ostrave (ČR) dňa 15.10.2022.

Snímka obrazovky 10

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Koľajnice nás spájajú, ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva prostredníctvom rôznych aktivít spojených so železnicou.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeselné tradície širokej verejnosti.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeslá a tradície širokej verejnosti.