Kysucké múzeum vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysuckého múzea

Predmetom zákazky je spracovanie 3D scén pre tvorbu virtuálnej prehliadky expozície Kysucká odysea vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou za účelom zavedenia virtuálnej a rozšírenej reality, prostredníctvom čoho chce múzeum inovovať, modernizovať a zatraktívniť svoju stálu expozíciu.

Predmet zákazky je možné obstarať vďaka realizácii projektu s názvom „Modernizácia Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou“ – číslo zmluvy MK-008/2022/SOIROPPO3-302071BRX5 z Integrovaného regionálneho operačného program IROP – React Eú.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 01.03.2023 do 13:00 hod.
Cenovú ponuku je možné doručiť mailom na adresu – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uchádzač je povinný vyplniť prílohu č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií a zaslať späť na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Spracovanie_3D_scén.pdf

Príloha_č.1_Návrh_na_plnenie_kritérií_3D_scény_pre_virtuálnu_prehliadku.docx

 

Dátum zverejnenia výzvy: 20.02.2023