Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Oživené tradície bez hraníc, ktorého cieľom je návštevníkom a obyvateľov cezhraničného územia priblížiť remeslá a tradície širokej verejnosti. Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia pre verejnosť u hlavného cezhraničného partnera v ČR v Jablunkove.

 V súvislosti so zabezpečením kultúrneho podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2022 pod názvom Vianočný jarmark si Vás dovoľujeme osloviť či by ste mali záujem účinkovať s vaším zoskupením v kultúrnom programe podujatia. Vzhľadom na to, že podujatie sa realizuje v ČR, účinkujúcim bude zabezpečená aj preprava.

Za prezentáciu folklórnej skupiny alebo súboru bude poskytnutá finančná odmena (honorár).

V prípade, že máte záujem prezentovať svoje zoskupenie a jeho činnosť na podujatí projektu v Jablunkove, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi oslovenými účinkujúcimi, na základe požadovaného honoráru za účinkovanie. Preprava pre folklórny súbor alebo skupinu bude zabezpečovaná samostatne. Cena prepravy sa preto nezarátava do požadovaného honoráru.

V prípade ak požadovaný honorár účinkujúcich bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 2.12.2022 na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014.

docxVýzva_pre_FS_na_deň_11.12.2022_Vianočný_jarmark.docx

Realizované v rámci projektu Oživené tradície bez hraníc - ev. č. SK/FMP/11b/07/002 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.