Snímka obrazovky 10

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Koľajnice nás spájajú, ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva prostredníctvom rôznych aktivít spojených so železnicou.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre dobrovoľných hasičov z Moravskosliezskeho kraja - účinkovanie na podujatí Deň sv. Floriána v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke dňa 31.07.2022.

Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre historické skupiny - účinkovanie na podujatí Radoľský jarmok dňa 5.7.2022 v Kaštieli Radoľa.

 

 Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre regionálnych výrobcov a remeselníkov z Českej republiky

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na akvizíciu súboru hasičských predmetov 

 

Fond malých projektov logo

 

Výzva na prekladanie cenovej ponuky

Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Výstavné vitríny“.

Fond malých projektov logo

Výzva na prekladanie cenovej ponuky
Kysucké múzeum, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zákazku s názvom „Rekonštrukcia osobného vozňa lesnej dráhy Oravského komposesorátu (OPAKOVANIE)“.

Názov verejného obstarávateľa: Kysucké múzeum
Sídlo verejného obstarávateľa: Moyzesova č. 50, 022 01 Čadca
Zastúpený: Mgr. Helena Kotvasová
IČO: 36145076
DIČ: 2021439563
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Perďochová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 9 odseku 9, zverejňuje Kysucké múzeum v Čadci raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou.