Fond malých projektov logo

Kysucké múzeum vyhlasuje Výzvu pre dobrovoľných hasičov z Moravskosliezskeho kraja - účinkovanie na podujatí Deň sv. Floriána v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke dňa 31.07.2022.

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Pod patronátom sv. Floriána, ktorého cieľom je zachovať, ochrániť a atraktívnym spôsobom sprístupniť kultúrne dedičstvo hasičských záchranných zborov z Kysúc a Ostravska. Jednou z aktivít projektu je preto aj prezentačné podujatie zamerané na činnosť hasičských zborov.

V súvislosti s realizáciou prvého takéhoto podujatia s názvom „Deň svätého Floriána“, ktoré sa bude realizovať dňa 31.7.2022 v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke, si Vás dovoľujeme osloviť,

či by ste mali záujem prísť prezentovať svoj SDH, jeho činnosť, prípadne techniku a pod.

V prípade, že máte záujem prezentovať SDH na cezhraničnom podujatí Deň sv. Floriána v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov a poslaním návratky do 30.06.2022.

pdfVýzva_pre_SDH_-_účinkovanie_na_podujatí_Deň_sv._Floriána_v_Múzeu_kysuckej_dediny_vo_Vychylovke_dňa_31.07.2022.pdf

Realizované v rámci projektu Pod patronátom sv. Floriána - ev. č. SK/FMP/6c/08/021 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.