Snímka obrazovky 10

Kysucké múzeum realizuje z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov cezhraničný projekt s názvom Koľajnice nás spájajú, ktorého cieľom je zvýšiť atraktívnosť kultúrneho dedičstva prostredníctvom rôznych aktivít spojených so železnicou.

Jednou z podporných aktivít projektu je aj realizácia kultúrneho podujatia pre verejnosť u hlavného cezhraničného partnera v ČR - Slezské zemské dráhy. V súvislosti so zabezpečením kultúrneho podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 13.8.2022 v Osoblahe (v ČR).

Preto si Vás dovoľujeme osloviť, či by ste mali záujem účinkovať s vaším zoskupením v kultúrnom programe podujatia. Vzhľadom na to, že podujatie sa realizuje v ČR účinkujúcim bude zabezpečená aj preprava. Predpokladaný odchod autobusu cca o 6:00 hod, a príchod cca 17:30 hod. späť na Slovensko.

V Osoblahe sa plánujú dva kultúrne vstupy folklórnej skupiny alebo súboru.

Za prezentáciu folklórnej skupiny alebo súboru bude poskytnutá finančná odmena.

V prípade, že máte záujem prezentovať svoje zoskupenie a jeho činnosť na podujatí projektu Koľajnice nás spájajú v Osoblahe v ČR, potvrďte svoj záujem vyplnením údajov do návratky.

Kysucké múzeum si vyhradzuje právo zrealizovať výber medzi oslovenými účinkujúcimi, na základe požadovaného honoráru za účinkovanie. Preprava pre folklórny súbor alebo skupinu bude zabezpečovaná samostatne. Cena prepravy sa preto nezarátava do požadovaného honoráru.

V prípade ak požadovaný honorár účinkujúcich bude vyšší ako finančný rozpočet na uvedené podujatie, vyhradzuje si Kysucké múzeum právo odmietnuť ponuku.

V prípade záujmu nás kontaktujte najneskôr do 15.7.2022 na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade nejasností sa nás môžete obrátiť aj telefonicky na č. +421 905 544014.

Výzva_pre_FS_na_deň_13.8.2022.docx

Realizované v rámci projektu „Koľajnice nás spájajú“ - ev. č. SK/FMP/6c/06/006 z programu Interreg V-A SK–CZ 2014–2020 Fond malých projektov.